Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Storitve
Elektro gradnje natisni E-pošta
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • električne inštalacije
 
Gradbena dela natisni E-pošta
 • izgradnja elektroenergetskih objektov
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
Več ...
 
Tovorni promet natisni E-pošta

Za potrebe svojih strank ponujamo tudi PREVOZNE STORITVE, ki jih opravljamo z modernim voznim parkom. V voznem parku podjetja je več tovornih in kombiniranih vozil, ki se med seboj ločujejo po tehničnih in prevoznih značilnostih. Ponujamo Vam sodobno opremljena vozila, ki zadovoljujejo visoko postavljene ekološke standarde, omogočajo visoko kakovostne prevozne storitve, tako na domačih kot tudi na tujih trgih.

Več ...
 
Projektiranje in nadzor natisni E-pošta
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 • nadzor nad izvajanjem vseh vrst elektro gradenj
 


 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0