Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Projekti
Projekti

FRAPOL d.o.o. je bil ustanovljen leta 1990. Začetek poslovanja povezujemo s prvimi projekti v letu 1990. Od tega leta pa do danes smo dosegli bogate reference projektov in poslovnih rezultatov.

 

V nadaljevanju si lahko ogledate največje projekte in razvojne prelomnice podjetja FRAPOL d.o.o..

1 Rekonstrukcija NNO 3x400/230 V Pet, 1. Feb 2008
2 Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Pet, 1. Feb 2008
 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0