Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Projekti Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika
Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika natisni E-pošta
Naziv: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika
Leto: 2008
OVD: Franci IRŠIČ, inž.el.
Opis:

Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Zaradi dotrajanosti obstoječega DV 20 kV je potrebno DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika obnoviti. Pogodbena dela obsegajo vsa zemeljska in elektromontažna dela, prevoze in mehanizacijo, razen materiala, ki ga dobavi investitor Elektro Celje, d.d.

Slike:
Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika Projekti 2008 :: Izvedba obnove DV 20 kV RTP Rogaška Slatina-Zibika
 
 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0