Domov         Domov         Domov    
T +T -T =

Frapol d.o.o.
Stari trg 223, SI-2380 Slovenj Gradec

Telefon:   +386 (0)2 88 22 520
 Fax:         +386 (0)2 88 22 522

 
 • izgradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov
 • kablovodi 1kV, 10 kV, 20kV
 • daljnovodi 20 kV
 • transformatorske postaje napetostnih nivojev 20/0,4 kV
 • prostozračna in kabelska nizkonapetostna omrežja
 • javne razsvetljave
 • proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 • rušenje objektov in zemeljska dela
 • splošna gradbena dela
 • električne inštalacije
 • izposoja strojev in naprav za gradnjo in rušenje
 • cestni tovorni promet
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 
ISO 9001:2000

ISO 14001
 
 
Domov Novice Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001:2000
Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001:2000 natisni E-pošta

Podjetje Frapol d.o.o. je dne 26.7.2007 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001:2000, ki mu je ga podelilo podjetje za certificiranje Bureau Veritas SA, Francija.

 

ISO 9001:2000 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso.

Osredotočenost na odjemalce: organizacije so odvisne od svojih odjemalcev, zato morajo dejavnosti oblikovati tako, da čim bolje zadovoljujejo potrebe trga

Vodenje: je potrebno za zagotavljanje enotnega cilja in smeri

Vključevanje ljudi: je potrebno za vzpostavljanje okolja, v katerem se ljudje docela vključijo v doseganje ciljev organizacije

Procesni pristop: da bi dosegli organizacijske cilje, je treba vire in dejavnosti voditi kot procese, ob razumevanju, kako rezultati enega procesa (outputs) vplivajo na oblikovanje drugega (inputs)

Sistemski pristop k vodenju: uspešnost in učinkovitost organizacije sta odvisni od sistematičnega pristopa k delovnim opravilom

Nenehno izboljševanje: vključitev le-tega kot dela vsakdanje prakse je ključni cilj za organizacijo

Odločanje na podlagi dejstev: učinkovite odločitve temeljijo na logični in intuitivni analizi podatkov in konkretnih informacij

Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji: taki odnosi povečujejo zmožnost ustvarjanja dodane vrednosti

 

Vsa ta načela smo vključili v svoje poslovanje in zagotovili, da bodo izpolnjene zahteve strank, zakonske zahteve in zahteve regulative standarda ISO 9001:2000.

 
 
 
 
   
 
   
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS 2.0